Zmiany w szkoleniach dla kierowców zawodowych

Od dnia 06.04.2022r aby rozpocząć Szkolenie Okresowe, Kwalifikację wstępną, Kwalifikację wstępną przyśpieszoną, Kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną należy posiadać PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego) do uzyskania w Wydziale Komunikacji. Szczegóły dostępna w Biurze Obsługi.