preloader

GALERIA

NOWE KATEGORIE PRAWA JAZDY

Zgodnie z Ustawą z dnia 05.01.2011 O kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151) wprowadzone zostały nowe kategorie prawa jazdy:

• kat. AM uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim. Wiek dla tej kategorii od 14 lat;

• kat. A1 uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wiek wymagany to 16 lat;

• kat. A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wiek wymagany to 18 lat;

• kat. A uprawnia do kierowania motocyklem, oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Minimalny wiek to 24 lata. Wyjątki: 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2 oraz 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

• kat. B1 uprawnia do kierowania czterokołowcem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Minimalny wymagany wiek to 16 lat;

• kat. B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM a także pojazdem do 3,5t. (z wyjątkiem autobusu i motocykla)z przyczepą lekką tj. do 750kg. Wymagany wiek to 18 lat;

• kat. B+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t. Minimalny wiek to 18 lat;

• kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu), również z przyczepą lekką oraz pojazdami określonymi w kat. AM. Określony minimalny wiek to 21 lat;

• kat. C+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami). Minimalny wiek 21 lat;

• kat. D uprawnia do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz przyczepy lekkiej a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Minimalny wymagany wiek to 23 lata.

Niezmiennie kurs można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku

Więcej szczegółów dotyczących pojazdów szkoleniowych oraz możliwości uczestnictwa w wykładach w systemie komputerowym e-learning podamy wkrótce!

ZAPRASZAMY!!!

KAT. AM, A1, A2, A, B, B1,B+E

C, C+E, D, D+E

Dodaj komentarz

© TwójPomysł.it