EU_WHITE

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„NEETy z województwa Śląskiego do pracy!”

 Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego „OMNIBUS” Jan Garlacz zaprasza do udziału w projekcie pt.: „NEETy z województwa Śląskiego do pracy!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 999 080, 24 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 899 126, 23 zł                                                                                        

 

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnik projektu musi spełniać poniższe warunki formalne:

  • być w wieku od 18 do 29 lat
  • być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną
  • być osobą nieuczestniczącą w kształceniu (w trybie formalnym stacjonarnym oraz nieszkolącą się)
  • zamieszkiwać województwo śląskie

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

W ramach projektu każdy uczestnik zrealizuje, opracowany wraz z doradcą zawodowym, Indywidualny Plan działania, którego celem jest praktyczna pomoc w aktywizacji zawodowej. Dopasowane zostaną kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, które następnie uczestnicy rozwijać będą w czasie szkoleń. W ramach projektu 110 osób uzyska wsparcie, z czego 43 proc. uzyska zatrudnienie.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

  • Indywidualne oraz grupowe poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Płatne staże zawodowe
  • Szkolenia: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. C+E, Prawo jazdy kat. D, Kwalifikacja wstępna przyspieszona oraz inne szkolenia wynikające z Indywidualnych Planów Działania i dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe:
Kom. 608 323 438
Tel. +48 33 497 55 00
e-mail omnibus.kety@garlacz.pl
ul. Długa 50
43-309 Bielsko Biała
www.omnibus.garlacz.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY NEETy

Projekt  pn. „NEETy z województwa Śląskiego do pracy! ”jest współfinansowany

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ue11111

15.02.2018 Bielsko-Biała

Harmonogram Doradztwa Zawodowego

05.03.2018

Harmonogram kurs KWP

09.03.2018

Harmonogram Kurs prawa jazdy kat. C