preloader

Miesiąc: styczeń 2020

Szkolenia unijne!!!

Mamy przyjemność poinformować, że Nasz Ośrodek znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych i ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację bonów szkoleniowych projektu „KIERUNEK KARIERA”, KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA.

Projekt pozwala na uzyskanie dofinansowania w wysokości 87% kosztów szkolenia. Szkolenia mogą dotyczyć m.in. kursu prawa jazdy kat. A, B, C, D, CE.

Szczegóły uczestnictwa przedstawiamy poniżej:

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Z bonów szkoleniowych będą mogły skorzystać osoby, które:

  • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
  • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum/technikum lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce;
  • Okresowo Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza dodatkowy zamknięty nabór dla osób w wieku od 18 do 25 roku życia z wykształceniem nie wyższym niż na poziomie matury (np. studenci w trakcie studiów licencjackich), które pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są związane z Małopolską (uczą się, pracują lub mieszkają).

WAŻNE INFORMACJE:

1) możliwość otrzymania dofinansowania do Usług mają jedynie Uczestnicy Projektu Kierunek Kariera realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie;

2) warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych określonych na stronie www.pociagdokariery.pl ;

3) każdy Uczestnik Projektu objęty jest usługą doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery;

4) usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków;

5) usługa doradztwa zawodowego może mieć dwie formy: podstawową trwającą około 1h lub pogłębioną (kilka spotkań);

6) dofinansowanie do usług szkoleniowych/egzaminów wynosi maksymalnie 87 %;

7) każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania do 180 bonów szkoleniowych o wartości maksymalnej  2 700,00 zł (w tym 351,00 zł wkładu własnego).

8) każdy Uczestnik Projektu samodzielnie dokonuje wyboru usługi, zgodnej z kierunkami określonymi w Bilansie Kariery, spośród ofert dedykowanych dla Uczestników Projektu Kierunek Kariera z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ).

Zapraszamy!!!

© TwójPomysł.it