preloader

Kursy prawa jazdy

Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B , B+E, T

Chcąc zapisać się na prawo jazdy w/w kategorii prawa jazdy należy w pierwszej kolejności uzyskać:

 • profil kandydata na kierowcę w skrócie nr PKK
 • dokument tożsamości taki jak dowód osobisty,  paszport

Aby uzyskać nr PKK należy w wydziale komunikacji zgodnie z miejscem zamieszkania złożyć:

 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • zdjęcie kolorowe w pozycji frontalnej o wymiarach 3,5 cm x4,5 cm
 • zgoda obojga rodziców- wzór w załączniku *
 • dokument tożsamości tj. dowód osobisty,  bądź paszport ( legitymacja nie jest honorowana)

Jeżeli osoba nie posiada jednego z w/w dokumentu tożsamości należy w urzędzie miejskim zgodnie z miejscem zamieszkania w wydziale ds. obywatelskich złożyć wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego i załączyć 1 fotografię (zdjęcie kolorowe w pozycji frontalnej o wymiarach 3,5 cm x4,5 cm) + zgodę rodziców a w dalszej kolejności uzyskać poświadczenie o zameldowaniu.

Prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E+ świadectwo kwalifikacji zawodowej

Chcąc zapisać się na Kurs prawa jazdy w/w kategorii należy posiadać nr PKK wydane w wydziale komunikacji na podstawie poniższych dokumentów:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E, D, D+E – wydane na podstawie ustawy o kierujących pojazdami – lekarz medycyny pracy
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E, D, D+E –wydane na podstawie ustawy o kierujących pojazdami psycholog uprawniony do badań kierowców
 • zdjęcie kolorowe w pozycji frontalnej o wymiarach 3,5 cm x4,5 cm

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy – do świadectwa kwalifikacji zawodowej ( kurs na przewóz rzeczy bądź osób) wydane na podstawie ustawy transportowej art. 39j
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy – wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym art. 39k

Każdy kurs obejmuje szkolenie w ramach zajęć teoretycznych, które mogą być prowadzone na dwa sposoby

 1. stacjonarny – na sali wykładowej w grupie osób szkolonych w przyjemnej atmosferze słuchacz przyswaja wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego
 2. e-learning- w domu logując się przy pomocy internetu do programu w którym lektor prowadzi nas przez całą tematykę w zakresie danej kategorii prawa jazdy

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym jak również w ruchu drogowym, na pojazdach takich samych jakie wykorzystuje WORD w Bielsku-Białej i Oświęcimiu.

  Rodzaj kursu

  Świadectwo kwalifikacji

  rzeczyosób


  Kurs na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A

  Prawo jazdy kategorii A przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia motocykla oraz motocykla z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

  Wymagania ustawowy aby uzyskać uprawnienia prawa jazdy:

  Kat. A

  • mieć ukończone 24 lata lub 20 lat w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia motocykla,
  • ukończyć stosowny kurs na prawo jazdy kategorii A,
  • zdać egzamin organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

  Kat. A2

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia motocykla kat. A2,
  • ukończyć stosowny kurs na prawo jazdy kategorii A2,
  • zdać egzamin organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

  Kat. A1

  • mieć ukończone 16 lat
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia motocykla kat. A1,
  • ukończyć stosowny kurs na prawo jazdy kategorii A1,
  • zdać egzamin organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

  Kurs na prawo jazdy kategorii A, A2, A1 obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla,
  • Osoby mające prawo jazdy kat. A1 lub A2 zwolnione są z zajęć teoretycznych!
  • 20 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia, który ma solidne przygotowanie do egzaminu.
  • 10 godzin zajęć praktycznych dla osób, które posiadają kat. A1 lub A2
  • Egzamin wewnętrzny teoretyczno-praktyczny

  Kurs na prawo jazdy kat. AM

  Prawo jazdy kategorii AM przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do kierowania motorowerem, czterokołowcem lekkim

  Wymagania ustawowy aby uzyskać uprawnienia prawa jazdy:

  • mieć ukończone 14 lat
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia motocykla kat. AM
  • ukończyć stosowny kurs na prawo jazdy kategorii AM,
  • zdać egzamin organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

  Kurs na prawo jazdy kategorii AM obejmuje:

  • 5 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla,
  • 5 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia, który ma solidne przygotowanie do egzaminu.
  • Egzamin wewnętrzny teoretyczno-praktyczny

  Zajęcia prowadzone w systemie stacjonarnym w przyjaznej atmosferze bądź w systemie e-learning. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.

  Sam egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii A, A2, A1, AM obejmuje:

  • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
  • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.
   Wszystkie zajęcia praktyczne do kat. A, A1, A2 odbywają się na motocyklach i motorowerach takich marek na których obecnie przeprowadzany jest egzamin w WORD w Bielsku-Białej i Oświęcimiu.

  Kurs na prawo jazdy kategorii B1

   

  Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:

  • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 550kg.
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

  Kurs  obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem,
  • 30 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.
  • Egzamin wewnętrzny teoretyczno-praktyczny

  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.

  Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B1 obejmuje:

  • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
  • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście. – przy użyciu pojazdu,  którym prowadzone były zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy kat. B1

  Kurs prawa jazdy kat. B z kat. B1

   

  Kurs obejmuje :

  • Tylko szkolenie praktyczne i skrócone do 20 godzin– zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.
  • Tylko Egzamin wewnętrzny praktyczny

  Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B z B1  obejmuje:

  • TYLKO Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.

  Kurs prawa jazdy kat. B dla osób:

  • niepełnosprawnych,
  • dla osób chcących uczyć się i zdawać egzamin na pojeździe z automatyczną skrzynia biegów

  Pojazdem osobowym z automatyczną skrzynią biegów posiadający wiele rozwiązań niezbędnych w przypadku osób posiadające dysfunkcję kończyn  m. in.:  posiadającym dodatkowe sterowanie gazem i hamulcem przy kierownicy,

   Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B, B- automat, należy spełnić następujące wymogi ustawowe:

  • ukończone 18 lata,
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
  • dla osób niepełnosprawnych orzeczenie lekarskie musi zawierać kod 107
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

  Na kurs można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

   Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem,
  • 30 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.
  • Egzamin wewnętrzny teoretyczno-praktyczny

  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.

  Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

  • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
  • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.
  • Osoby, które szkoliły się na pojeździe z automatyczną skrzynia biegów i osoby niepełnosprawne zdają egzamin państwowy pojazdem, podstawionym przez OSK „Omnibus”

  Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
  • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,500kg
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

   

  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.

  .

  Kurs na prawo jazdy kat. B+E

  Posiadacze prawa jazdy kategorii B mają prawo do prowadzenia pojazdów osobowych o łącznej masie nieprzekraczającej 3,5 tony dmc. W ramach swoich uprawnień mają również możliwość prowadzenia samochodu do 3,5 tony dmc z lekką przyczepą do 750 kg dmc. Jeśli zatem chciałbyś prowadzić samochód osobowy z innego rodzaju przyczepą, zgodnie z prawem, posiadając jedynie prawo jazdy kategorii B, nie masz takiej możliwości. Dla osób, które chcą prowadzić samochody osobowe z przyczepą, której masa całkowita przekracza 750 kg , przeznaczone jest prawo jazdy kategorii B + E

  Warunki uzyskania kategorii B+E prawo jazdy:

  • ukończone 18 lat.
  • prawo jazdy kategorii B,
  • NR PKK
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
  • ukończony odpowiedni kurs przygotowujący do egzaminu na kategorię B+E,
  • zaliczony egzamin państwowy przeprowadzany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tylko praktyka.

  Zakres kursu na prawo jazdy kategorii B+E:

  Oferowany przez nas kurs na prawo jazdy kategorii B + E to  szkolenie praktyczne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów.

  Obejmuje ono:

  • 15 godzin zajęć praktycznych, które pozwolą rzetelnie przygotować się do egzaminu i zapoznać ze specyfiką prowadzenia pojazdów osobowych z przyczepami.
  • Egzamin wewnętrzny TYLKO praktyczny

  Zajęcia prowadzone są przy użyciu samochodu Opel Vivaro oraz przyczepy Niewiadów – pojazdy takie same jakie wykorzystuje WORD w Bielsku-Białej.

  Egzamin państwowy tylko z części praktycznej!

  Kurs na prawo jazdy kategorii C

  Prawo jazdy kategorii C przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony – w tym ciężarowych oraz ciągników – z wykluczeniem autobusów. Ta kategoria prawa jazdy pozwala znacząco podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  Warunki uczestniczenia w kursie na kategorię C prawa jazdy:

  • prawa jazdy kategorii B,
  • wiek – 21 lat, można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
  • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych ,
  • uzyskać profil kandydata na kierowcę nr PKK w wydziale komunikacji.

  Zakres kursu na prawo jazdy kategorii C

  Osoby chcące uzyskać prawo jazdy kategorii C przed ukończeniem 21 roku życia zobowiązane są do posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kategorii C oraz CE z uwzględnieniem kwalifikacji wstępnej. Kurs na prawo jazdy kategorii C, obejmuje:

  • 20 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych,
  • 30 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.

  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.

  Egzamin na prawo jazdy kat. C

  Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C obejmuje:

  • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
  • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.
  • Egzaminu wewnętrznego teoretyczno-praktycznego

  Podkreślić warto, że kierowca przystępujący do egzaminu na kategorię prawa jazdy C, który go nie zda, nie traci dotychczasowych uprawnień związanych z prowadzeniem pojazdów osobowych.

  Kurs na prawo jazdy kategorii C+E, D+E

  Prawo jazdy kategorii C + E jest uzupełnieniem dla kategorii C. Kategoria C uprawnia jedynie do prowadzenia pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony – bez uwzględnienia przyczepy. Do pracy w branży transportowej zatem i prowadzenia pojazdów ciężarowych z przyczepą, w tym typu tandem i ciągniki siodłowe z naczepą, potrzebne jest uzyskanie dodatkowo kategorii C+E.

  Prawo jazdy kat. D+E jest uzupełnieniem kategorii D czyli prowadzenia autobusu. Posiadanie tych uprawnień znacznie poszerza zakres uprawnień kierowcy autobusu, ze względu na możliwość ciągnięcia większych przyczep, które niwelują problem niewystarczająco pakownych luków bagażowych.

  Warunki przystąpienie do kursu na prawo jazdy w kategorii C+E, D+E:

  • wiek – 21 lat (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
  • posiadać prawo jazdy kategorii C dla C+E
  • wiek- 24 lat, 23-gdy kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępne przyśpieszonej) lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
  • posiadać prawo jazdy kategorii C dla kat. C+E
  • posiadać prawo jazdy kat. D dla kat. D+E
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne pozytywnie opiniujące możliwość prowadzenia pojazdów tej kategorii,
  • NR PKK.

  Zakres kursu na prawo jazdy kat. D+E, C+E

  Oferujemy Ci kompleksowy kurs prawa jazdy na kategorię C+E, D+E, prowadzony w elastycznych godzinach, które dopasować możesz do swoich codziennych obowiązków. Zapewniamy wszechstronny i zgodny z wymogami regulowanymi przez prawo program szkoleniowy obejmujący:

  • 25 godzin zajęć praktycznych – przygotowujących kursanta do egzaminu – w ich trakcie z instruktorem przećwiczysz manewry na placu, jak i jazdę po mieście, w tym na trasach egzaminacyjnych.
  • Egzamin wewnętrzny tylko w zakresie PRAKTYCZNYM

  Zapewniamy przyjazną atmosferę, kompleksowe wyszkolenie na dobrej jakości materiałach szkoleniowych i przy wykorzystaniu wysokiej jakości pojazdu. Dbamy o to, by Twoje szanse na zdanie egzaminu były wysokie.

  Egzamin państwowy w zakresie kategorii D+E, C+E prawa jazdy

  Egzamin na prawo jazdy kategorii D+E, C + E obejmuje wyłącznie część praktyczną, a więc zadania na placu manewrowym oraz sprawdzian w jeździe po mieście.

  Dodaj komentarz

  © TwójPomysł.it