preloader

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B , B+E, T

Chcąc zapisać się na prawo jazdy w/w kategorii prawa jazdy należy w pierwszej kolejności uzyskać:

 • profil kandydata na kierowcę w skrócie nr PKK
 • dokument tożsamości taki jak dowód osobisty, paszport

Aby uzyskać nr PKK należy w wydziale komunikacji zgodnie z miejscem zamieszkania złożyć:

 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • zdjęcie kolorowe w pozycji frontalnej o wymiarach 3,5 cm x4,5 cm
 • zgoda obojga rodziców- wzór w załączniku *
 • dokument tożsamości tj. dowód osobisty,  bądź paszport ( legitymacja nie jest honorowana)

Jeżeli osoba nie posiada jednego z w/w dokumentu tożsamości należy w urzędzie miejskim zgodnie z miejscem zamieszkania w wydziale ds. obywatelskich złożyć wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego i załączyć 1 fotografię ( zdjęcie kolorowe w pozycji frontalnej o wymiarach 3,5cm x 4,5cm) + zgodę rodziców a w dalszej kolejności uzyskać poświadczenie o zameldowaniu.

Prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E+ świadectwo kwalifikacji zawodowej

Chcąc zapisać się na Kurs prawa jazdy w/w kategorii należy posiadać nr PKK wydane w wydziale komunikacji na podstawie poniższych dokumentów:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E, D, D+E – wydane na podstawie ustawy o kierujących pojazdami – lekarz medycyny pracy
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E, D, D+E –wydane na podstawie ustawy o kierujących pojazdami psycholog uprawniony do badań kierowców
 • zdjęcie kolorowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm w pozycji frontalnej,

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy – do świadectwa kwalifikacji zawodowej ( kurs na przewóz rzeczy bądź osób) wydane na podstawie ustawy transportowej art. 39j
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy – wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym art. 39k

Każdy kurs obejmuje szkolenie w ramach zajęć teoretycznych, które mogą być prowadzone na dwa sposoby

 1. stacjonarny – na sali wykładowej w grupie osób szkolonych w przyjemnej atmosferze słuchacz przyswaja wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego
 2. e-learning- w domu logując się przy pomocy internetu do programu w którym lektor prowadzi nas przez całą tematykę w zakresie danej kategorii prawa jazdy

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym jak również w ruchu drogowym, na pojazdach takich samych jakie wykorzystuje WORD w Bielsku-Białej i Oświęcimiu.

© TwójPomysł.it